Saturday, May 18, 2024

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶႂၢၵ်ႈႁဵတ်းတၢင်းဢဝ်ပႃး လိၼ်သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလႆႈလူႉသုမ်းလိၼ်သူၼ် ယွၼ်ႉၶူင်းၵၢၼ် လူင်ပွင် ၸိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 06/02/2018 ၶွမ်ႊမတီႊသၽႃးမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ Taunggyi City Hotel ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢမ်းၶဝ်ႈလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူဝ်ႇမူဝ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႆႉတႄႉ မီးသွင်တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းၾႆးၾႃႉယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ထိုင် ႁူင်းၾႆး ၾႃႉသူၺ်ႇၸႃႇယၢၼ်ႇၼႆႉ မီးလၵ်းၾႆးၾႃႉတႃႇ ဝႃႇမွၵ်ႈ 270 ဢၼ်။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉ မီး 38 ဢၼ်။ တႃႇတေပၵ်းလၵ်းၾႆးၾႃႉတႃႇဝႃႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေ လႆႈၸႂ်ႉတီႈလိၼ် 0.33 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးဢႃႊသျႅၼ်ႊမူႇၸေႊ-တႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ မီး 453 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတႃႊ။ ပေႃးလၵ်းၼႆႉ မီး 281 လၵ်းပၢႆ။ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်ၵိုတ်ႈဢွၼ်တၢင်း။ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 224 ၵေႃႉ လႆႈသုမ်းတီႈလိၼ် 434 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတႃႇလွင်ႈလူႉ သုမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသင် ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသုမ်းလိၼ်သူၼ် ယွၼ်ႉလၵ်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉ တီႈၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇပႃး ၶူင်းၵၢၼ်ၶႂၢၵ်ႈသဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် ဢႃႊသျႅၼ်ႊ မူၸေႊ-တႃႈလိူဝ်ႇ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႃႉ ၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၸတ်းၵၢၼ်ႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ႉလႅင်းပူင်ႇသႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႇႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းသဵင်ႇ ၼႂ်းပီ 2015။ ၶွမ်ႊပၼီႊမႃးၶုတ်း တႃႇတေပၵ်း လၵ်းၾႆးၾႃႉ(တႃႇဝႃႇတႅင်ႇ) ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး။ ထိုင်မႃး 2016 ၼၼ်ႉ လွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ လႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇပႆႇမႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း