Saturday, May 18, 2024

ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ၵေႃႉၵဝ်ႇ) တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈ။

- Subscription -

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉသမၵ်ႉၵီး ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ သဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။ မၼ်းယူႇတီႈၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်သေ လိူၵ်ႈၵူၺ်း၊ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶႂ်ႈလႆႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မၢႆတႃဝႆႉတႄႉပဵၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလူး။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းလိူၵ်ႈ တင်ႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇ တူႉၸိတ်ႉ ၸၢႆးလူင်တုၺ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ။ လိူင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇ ၸႂ်ႈလွၵ်း လၢႆး(ၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ)” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် သဵင်ပီႈၼွင်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁဝ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပိုင်ႈဢိင်ယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ယၢၼ်ၵႆႇ ၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 7 လၵ်း တေႃႈလဵဝ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ဢၼ်တေႁဵတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ 4 ပီၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸၢႆးသႅင် ဝၢၼ်ႈပႃႇၸၢမ် ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမႂ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီၵၢႆ။ ၼႂ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ 11 ၶေႃႈ ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းပႃးဝႆႉဝႃႈ “ ၵၢင်ႉၵႄႇၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(ႁိုဝ်) ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်” ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း