Tuesday, May 21, 2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၵဵင်းတုင် ၺႃးၸူၼ်

Must read

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် လႆႈၶမ်းၵႂႃႇ မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “ၼိမ်းသီႇ သူၺ်ႇသႅင်ႇ” (နှင်းဆီရွှေဆိုင်) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ၾၢႆႇလင်ၶုမ်ၵုတ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း
Photo by – အရှေ့မောမြေ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၵဵင်းတုင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သႅင်ႇၶမ်း “ၼိမ်းသီႇသူၺ်ႇသႅင်ႇ” ၺႃး ၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇၶမ်း ၶၼ်ငိုၼ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးတီႉၺွပ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆးတင်း 3 ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “ၼိမ်းသီႇသူၺ်ႇသႅင်ႇ” ၼႆႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈသေ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်းသွင်လဝ်း ယိုဝ်းၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶမ်းယဝ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉမၢၼ်ႇ (တိူၵ်ႈ) သႂ်ႇၶမ်းၼၼ်ႉၵွႆသေ ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းတီႉ ၺွပ်းလႆႈၶဝ် တီႈၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉၸူၼ်ၸွမ်း တၢင်းတီႈ ၽၵ်းတူၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆး ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်တုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆး တေၵႂႃႇထၢႆႇ VDO ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပၼ်တီႈပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်ၼႃးၼႆသေ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႂ်ႉၸူၼ်မၼ်းၸၢႆး တီႈၽၵ်းတူၼွင်ၽႃ ထိုင်တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး ပေႃးတႅၵ်ႇဢေႃႈ။ ၵတ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဝ် မႃးႁၼ်မႅၼ်ႈသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ။ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႉပဵၼ်လၢႆႁွႆးဢေႃႈ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇယဵပ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပုၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်လိူင်ႈထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်တႄႉတႄႉ ပေႃးတီႉလႆႈယဝ်ႉ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ပေႃးပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆး/ ယိင်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵေႃႉလဵဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ပၢႆၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း