Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 14/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸၢႆးသၢႆလႅင်း ဢႃယု 31 ပီ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသူၼ်ၼႆသေ ၽႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵုၼ်လူင် ဝႆႉယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းပဵၼ်မၢၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းဝႆႉသေ ပႆႇတႅၵ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသူၼ်သေ တႅၵ်ႇသႂ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၶေႃႈတိၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉပႃးလုပ်ႇၶႃမၼ်းၸၢႆးသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵုၼ်လူင်ဝႆႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလႄႈ လိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈ ၵၢင်ႉၶဝ် မႃးၽဵဝ်ႈပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆဝႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တိုၵ်ႉႁွင်ႉဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းႁႃမၢၵ်ႇၶဝ် ပႆႇႁွတ်ႈမႃး ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တႃႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႂၢႆးလူႉတၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ၊ ၶႅပ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၸွမ်းသူၼ် ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးမၢၵ်ႇမႅင်းၵိုတ်ႉၶင်ႉဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလႂ် ႁႂ်ႈမႃးၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ဢွၵ်ႇပၼ် ဢၼ်ၵိုတ်းၶင်ႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း