Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်း WAN – INFRA ပၼ်သူးၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပႃးၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

Must read

ၸုမ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ WAN – INFRA ၸတ်းလိူၵ်ႈၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး Women in News (WIN) Editorial Leadership Award 2024 ။

ၼၢင်းယိင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးမီး 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ပဵၼ် Beatrice Bandawe ပဵၼ် Managing Editor တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ The Guardian ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းတၼ်ႊ ၸၼ်ႊၼီႊယႃႊ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ်ထုင်ႉၸိုင်ႈ Arab ပဵၼ် Dima Khatib ပဵၼ် Managing Director ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢၼ်ပၵ်းတီႈမိူင်းပႃႊလႅတ်ႊသတၢႆႊလႄႈ ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ Southeast Asia သမ်ႉပဵၼ် Nan Paw Gay ပဵၼ် Director , Editor in Chief တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ Karen Information Center – Burma News International (BNI) ဢၼ်မီးၸုမ်းၶၢဝ်ႇ 15 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၶဝ်ႈပႃး ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၼၢင်းၽေႃႉၵေႇၼႆႉ တႄႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ၽွင်းပၢၼ်ပီ 2000 တဵမ်၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပီ 2008 မႃး ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈထတ်းထွင်လိၵ်ႈ Editor in Chief တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ တီႈၸုမ်း Burma News International (BNI) သမ်ႉမၼ်းၼၢင်းပဵၼ် Development officer, Executive director လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇမူႇပိူင်။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ပႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ IPCM ၶွင်ႇသီႇမီႊတီႊယႃႊ ၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉ။

ပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးၼႆႉ တေၸတ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႊၾရႅၼ်ႉ မီႊတီႊယႃႊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင် ၵူဝ်ႊပိၼ်ႊႁေႊၵႅၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတဵင်ႊမၢၵ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 ထိုင် 29 လိူၼ်မေႊၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ WAN – INFRA သေ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး Women in News (WIN) Editorial Leadership Award ပၼ်ၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2014 ။ ပီၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း