Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

BNI

ၸုမ်း WAN – INFRA ပၼ်သူးၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်း ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပႃးၼၢင်းၽေႃႉၵေႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI

ၸုမ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉ WAN - INFRA ၸတ်းလိူၵ်ႈၼၢင်းယိင်း ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး Women in News (WIN) Editorial Leadership Award 2024 ။ ၼၢင်းယိင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးမီး 3...

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BNI ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ(Hiroshima)

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BNI ( Burma News International ) ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းလွင်ႈလႆႈ ႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ (Hiroshima) ။ ယူႇတီႈၸုမ်း Edita and Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture...

ၸုမ်း BNI ဢၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BNI( Burma News International ) ဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးၸွမ်း တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ႁီႊရူဝ်ႊသျီႊမႃႊ Edita and Morris Hiroshima Foundation for Peace and Culture ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁၢႆ ၸမ် 10  ၸုမ်း

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁၢႆၵႂႃႇ ၸမ် 10 ၸုမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/12/2022 ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BNI ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈ (စစ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသားမီဒီယာများကိုလေ့လာခြင်း ) လဵပ်ႈႁဵၼ်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈလုမ်း BNI  ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ...

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ BNI ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 26 ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၵ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  BNI ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢႄႊတီႊတိူဝ်ႊ ၵမ်းထူၼ်ႈ 26 တီႈ ဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႃႇတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၵ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇလွၵ်းၵၢတ်ႇလႄႈ သိုဝ်ႇ ( Media and Marketing development committee)  ၵူဝ်ႇဢွင်ႇမူဝ်းမျိၼ်ႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးမီးပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇပဵၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼမ်ၼမ် တေၸၢင်ႈၸွႆႈလႆႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ပွတ်းဢွၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img