Wednesday, July 24, 2024

သၽႃးလၢင်ႈမိူင်းထႆး မၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ သုၼ်ႇလႆႈ LGBT ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်း

Must read

သၽႃးလၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈဢဝ်လွင်ႈၵူၼ်းငႅင်ႈလဵဝ်ၵၼ် ၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးလၢတ်ႈပႃး။

သၽႃးတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇမၵ်းမၼ်ႈပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ တႃႇသႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးဢိၵ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆး တေပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးထုၵ်ႇၸႂ်ၸူမ်းသိူဝ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတုင်းၸေးသီ LGBT ၼၼ်ႉဝႆႉ။ ထိုင်တီႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး 415 တီႈၼင်ႈၼႆႉ ဢၼ်ပၼ်ၶႅပ်းၵမ်ႉထႅမ် 400 တီႈၼင်ႈသေ ၶႅပ်းသၢၼ်ၶတ်းမီး 10 တီႈၼင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈပိူင်ပိုင်းသေ တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်လၢႆးမိုဝ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇမႃး ဢဝ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသၽႃးသေ ၸင်ႇတေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း။

သင်ဝႃႈ သႂ်ႇဝႆႉမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉတႄႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းထႆး တေပဵၼ်မိူင်းထီႉသၢမ် ဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းလွင်ႈ ယိင်းၸၢႆးၽဵင်ႇပဵင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၊ ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး၊ ၽူႈလႅၵ်ႈလၢႆႈငႅင်ႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇၵၼ်လႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈဝႂ်ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း