Tuesday, May 21, 2024

ဝဵင်းၶျွၵ်ႉလႄႈ မၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင် ပဵၼ်ဝဵင်းမႆႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8-9/4/2024 လူမ်းမႆႈသုင်လိူဝ်ႁႅင်း ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊလႄႈ တီႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉတင်း ဝဵင်းမၵူၺ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းတိူင်းမၵူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ လူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်း – ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်း ဢၼ်မႆႈႁႅင်းသုတ်း15 ဝဵင်း ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၼႆ – ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ eldorado  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉ ဝဵင်းၶျွၵ်ႉမီးလူမ်းမႆႈသုင်ထိုင် 46 တီႊၵရီႊသေ ဝၼ်းတီႈ 9 သမ်ႉ မီးထိုင် 45 တီႊၵရီႊ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မႆႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းထီႉ 1 ၵမ်းလဵဝ် 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။

- Subscription -

ဝဵင်းမၵူၺ်းတႄႉ ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ မီး 43 တီႊၵရီႊလႄႈ ၼႂ်း 15 ဝဵင်း မႆႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ပႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ 6 ဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၶျွၵ်ႉ တိူင်းမၵူၺ်း
ဝဵင်းၶျွၵ်ႉ တိူင်းမၵူၺ်း

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်ပဵင်းၼႆႉ တီႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉတင်း ဝဵင်းမၵူၺ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးမွၵ်ႈ 60 ပီယဝ်ႉ။ ၸင်ႇႁႃမႆႈ ၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်းၼႆ – ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ပီၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ ဢႄႊၼီႊၺဵဝ်ႊ လတ်းၼႂ်းၸဵင်ႇ ၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းလူမ်းမႆႈသုင်လိူဝ်ႁႅင်း တၢင်ႇပီ။ ဢမ်ႇလိူဝ်သေ သၼ်လွႆမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယင်းမႆႈလိူဝ်ႁႅင်း။ လူမ်းမႆႈသုင်ထိုင် 41 တီႊၵရီႊ – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်  ပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢႆ တႃၸဵပ်း ႁူဝ်ၶႆႈသေ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼမ်ၼႆ – ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း