Thursday, May 23, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၵူႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈ) ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်းတင်းလုၵ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢင်ဝၼ်းလပ်းသိင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢၼ်ႁၼ်လီၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းမႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်ႇ၊ မိူင်းၵၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းပတ်ႉၽလူဝ်ႊ၊ မိူင်းဢီႊတီႊယႃႊၼႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်းမီးၼပ်ႉလၢၼ်ႉၵူႈတီႈ – ၶၢဝ်ႇတၢၼ်ႇလုၼ်ႇထၢႆးမ် တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း
ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ပႂ်ႉတူၺ်းၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း

ၾင်ႇၾၢႆႇဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈမိူင်းလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 4 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လိူၼ်လၢဝ်လႄႈ ၵၢင်ႁၢဝ် NASA တႄႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ၼႂ်းပီ 2045 ပုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ မိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉတႄႉ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်းဝၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း