Thursday, July 18, 2024

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။

ဝၼ်းတီႈ 8/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်း ဢၼ်တႆႈဝႆႉတီႈမႆႉပႅၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်းၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈၸၼ်ႉၼိူဝ် ပဵၼ်ၾႆးတဵၼ်းတႆႈဝႆႉ တီႈမႆႉပႅၼ်ႈ (မႆႉပႅၼ်ႈသၢမ်ၸၼ်ႉ) ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶဝ်ႈမုၼ်း တၢင်း ၼႃႈႁိူၼ်းဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉတႂ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းမႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸုမ်းပရႁိတလႄႈ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶႄမွတ်ႇ ၵႂႃႇ။ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇသွင်ၸၼ်ႉ ၾႆးတႄႇမႆႈၸၼ်ႉၼိူဝ် ဢွၼ်တၢင်း လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

“သင်ပဵၼ်လႆႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၽွင်းၼွၼ်းလပ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေတႆႈၾႆးတဵၼ်း၊ ၸုတ်ႇယႃယုင်းဝႆႉသေၼွၼ်း ။ ႁႂ်ႈမွတ်ႇၾႆးမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈၼွၼ်းတေလီ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းသေ တူမ်ႈႁုင် တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း ထိုင် 10 မူင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၶိင်ႇပဵၼ်ၶၢဝ်းသေ တူမ်ႈႁုင်ဢဝ် သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မွတ်ႇၾႆးၽိုၼ်းၾႆးထၢၼ်ႇၵၼ်သေၵမ်း”- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလဵၼ်းၾႆးၶိတ်ႇ ၽွင်းပေႃႈမႄႈဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း။

ဝၼ်းတီႈ 19/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈမၢၼ်ႈၼႃး ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ သိုပ်ႇလၢမ်းမႆႈပႃး ႁွင်ႈၶၢတ်ႈယၢဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉမႄးရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၺႃးၾႆးမႆႈမူတ်း။

ဝၼ်းတီႈ 15/3/2024 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸိုၵ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈပႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းတင်းသွင်။

ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) သျွတ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 29/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈၾႆးသေ ထိုင်တီႈလၢမ်းမႆႈ ႁိူၼ်းယေး လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း