Wednesday, May 22, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ်

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵွၵ်းပိဝ်ၸွမ်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉႁၵ်းလူမ်ႉထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လူမ်ႉလႅင်ႉလူင်ၼႆႉ တႄႇၽတ်ႇႁႅင်းမႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ ထိုင်မွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸင်ႇတေယဵၼ်လူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁိူၼ်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လူႉၵွႆဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် – PDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵွႆဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးလူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇၵေႃႈ ၸဵမ်လဵၵ်းမုင်း၊ ၽႃႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇၵွၵ်းပိဝ်ငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၵေႃႈ ၺႃးတူၼ်ႈမႆႉ ႁၵ်းလူမ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ 4 တူၼ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဝတ်ႉဝႃးလႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/-2024 ယမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ တီႈၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 50 ႁၢၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉထႅင်ႈဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 11 မူင်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း ပဵင်းလုၵ်ႈ ၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းသႂ်ႇလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လူႉၵွႆၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၶူဝ်းသူၼ်၊ မၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း