Wednesday, July 24, 2024

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ် လူႉသုမ်းတင်းၼမ်လႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ လူမ်ႉၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ်။

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်းၸွမ်း ၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈဝႂ်၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ (ၵၢတ်ႇပၢင်ပွႆး) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵွၵ်းပိဝ်ၸွမ်းထႅင်ႈၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်လူမ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းမႃး ႁဵတ်းၼႆ ၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ် တၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ ၸွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပိဝ်မူတ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လူႉသုမ်းတင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းဢၼ်ၺႃး ၵႂႃႇၼႆႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တမ်းၶၢႆယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈတမ်းၶၢႆ ၺႃးမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/4/2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ ဢၼ်ၺႃးၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသေ လူႉသုမ်းၵႂႃႇသမ်ႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၶိုင်ႈလိူဝ်။ တင်းႁိုင်ၾူၼ်လူင်တူၵ်းသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵေႃႈၸႂ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“လိူဝ်သေ တီႈၵၢတ်ႇပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လဵၵ်ႉမုင်း ႁိူၼ်း၊ ၽႃ ႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်ၸွမ်းၵေႃႈ မီးထႅင်ႈၼမ်။ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးၼၼ်ႉ လဵၵ်ႉမုင်းဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်တင်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁိူၼ်းယေးႁိမ်းႁွမ်း ဝတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သဝ်ၾႆးၾႃႉၵေႃႈ လူမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇယွမ်း 70 သဝ် တႄႇဢဝ် တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမႅတ်ႉတႃႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် တၢင်းၽႄၵုၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမွတ်ႈထႅင်ႈတင်းဝဵင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 2 ၵေႃႉ ၾႆးၾႃႉပႆႇမႃး။

လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွၵ်းပိဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵွၵ်းပိဝ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 11 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း ပဵင်းလုၵ်ႈၶႆႇၵႆႇ တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃႈ/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိူၵ်ႈမူႇ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လူႉၵွႆၼမ် ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၶူဝ်းသူၼ်၊ မၢၼ်ႇရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း