Sunday, April 14, 2024

ၵႃးယုၵ်ႉၶူဝ်း လူမ်ႉတဵင်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်တေသၢႆႈတႅၼ်း ၵေႃႉလၢၼ်ႉႁူၵ်း

Must read

ရူတ်ႉၵႃး ယုၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၸိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းရယွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၶျူၼ်ႊပူႊရီႊ မိူင်းထႆး တဵင်သႂ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တၢႆ 6 ၵေႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ် မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းတေသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵေႃႉလၢၼ်ႉႁူၵ်းသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၼၼ်ႉ တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပၼ်ဝႆႉၵေႃႉ 5 သႅၼ်ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MHAC လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်တၢႆထင်တီႈ 5 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵႂႃႇ တၢႆတီႈႁူင်းယႃ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇတၢင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လၢတ်ႈဝႃႈ- ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ယိုတ်းဝႆႉပတ်ႉသပွတ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းႁႅင်း ၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်ႁႅင်းၵၢၼ်တၢႆ 6 ၵေႃႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူႉၸွမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ ယွမ်းႁပ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈ တေသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း – ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ် တင်းမူတ်း 3,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 2,000 ပၢႆ – ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း