Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းၵၢတ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆ

Must read

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 လႄႈ Grade 12 ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ မီးယူႇ 18,000 ပၢႆ ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵၢတ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼမ်လႄႈ တေ ၸတ်းပၼ် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ႁဵတ်းပၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ၽိသဵတ်ႇ) ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29 ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မေႊ။ ၵူၼ်း ၵၢတ်ႈၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁႅင်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈ ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇၵေႃႈ ၼမ်လႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈဝဵင်းၽႂ် မၼ်း ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉ 12 ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ သႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇပၢႆ၊ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး သႅၼ်သွင်မိုၼ်ႇပၢႆၵူၺ်း။ ဢၼ်ၵၢတ်ႈမီးမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁဵင်ပၢႆ – ၾၢႆႇၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း