Thursday, May 23, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆ 38 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:22 မူင်းပၢႆ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ၵႆ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 38 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ ႁိုဝ် ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 12 မွၵ်ႈယၢမ်း 1 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Ltd တေၶဝ်ႈၶုတ်းၶမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၾၢႆႇၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia (ARA)၊ ၽူႈမီးပိုၼ်ႉ...

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10

ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017။ ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃးၶျၢမ်းတႃႇ ၵႃႊၻဵၼ်ႊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁႅတ်ႉၼမ်ႉၶွင် ၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ 13 ဝၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေပိၵ်ႉၼမ်ႉၶွင် တီႈၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်း ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူဝ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶွင် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း/ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တေလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇၼမ်ႉ...

ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 4 ပွၵ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.2 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇဢမ်ႇမီး။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆ ဢမ်ႇမီးသင် ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ယၢၼ်ႇၵႆဝဵင်းၵဵင်းတုင် 27 လၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:06...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းႁႅင်း 4.7 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တင်းႁႅင်း 4.7 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိမ်း 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းၾၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယၢၼ် ၵႆဝဵင်း 59 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း