Saturday, May 25, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ထူမ်ႈၼမ်တႄႉ။ ယွၼ်ႉၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တဵင်ဝႆႉၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶိုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆမၼ်းတႅၵ်ႇ။ ၼမ်ႉၼႆႉလႆ ၼွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႆးၼႃႇ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇဢၼ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉသေ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ မွၵ်ႈ 100 ထူင်ပၢႆ ၵေႃႈမီး။ ၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်းမၢင်ၵေႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈ မီး။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈမီး။ ၼွင်ပႃဢၼ်ၼမ်ႉမႃး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈသေ တႅၵ်ႇပႅတ်ႈ ပႃလႆလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉဢၼ် ပုမ်ဝႆႉ(ၵွင်ဝႆႉ) ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ မီးၽႂ်ယဝ်ႉ တၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပႆႇဢဝ်သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၵႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶိုၼ် ၼမ်ႉလၢပ်ႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ ႁွင်ႈၼမ်ႉတိုၼ်ႈ သၢႆးၼမ်။ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တပ်ႉၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလၢၼ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 23-25/11/2017 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေ လႆႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 23 ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼမ်ႉၸင်ႇတေယွမ်ႈလူင်း တေလႆႈဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ 2 ဝၼ်းပၢႆ။ ၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ပုမ်ႇဝႆႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇတၼ်းပၢတ်ႇ ၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇလုမ်း ယဝ်ႉ ၶဝ်တေႁႃလၢႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ သင်ဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ၸွႆႈလူင်းမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈ တေလူင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးသမ်ႉ မိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတုမ်။ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ 19 ၵေႃႉ မွၵ်ႈ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၼႃးတင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽွႆႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Must read

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾၢႆၼမ်ႉၶိုၼ်ၵူၼ်ႇ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈ၊ ပုမ်ႇၶဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈ သူၼ်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 25/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈတူင်ႈၼႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ထူမ်ႈၼမ်တႄႉ။ ယွၼ်ႉၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တဵင်ဝႆႉၼႂ်းၵႄးၼမ်ႉၶိုၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆမၼ်းတႅၵ်ႇ။ ၼမ်ႉၼႆႉလႆ ၼွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႆးၼႃႇ မၢင်ၵေႃႉၶဝ်ႈပိူၵ်ႇဢၼ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းၶၢႆႉသေ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ လူႉသုမ်းၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ မွၵ်ႈ 100 ထူင်ပၢႆ ၵေႃႈမီး။ ၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်းမၢင်ၵေႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈ မီး။ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇဢၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၵေႃႈမီး။ ၼွင်ပႃဢၼ်ၼမ်ႉမႃး လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈသေ တႅၵ်ႇပႅတ်ႈ ပႃလႆလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉဢၼ် ပုမ်ဝႆႉ(ၵွင်ဝႆႉ) ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ မီးၽႂ်ယဝ်ႉ တၼ်းဢဝ်ယဝ်ႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ ထူမ်ႈထူင်ၶဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉၸွမ်းတႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပႆႇဢဝ်သႂ်ႇယွင်သႂ်ႇယေးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၵႄး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉၶိုၼ် ၼမ်ႉလၢပ်ႈ ၼမ်ႉႁွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ ႁွင်ႈၼမ်ႉတိုၼ်ႈ သၢႆးၼမ်။ ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၾၢႆၼမ်ႉဢၼ်တပ်ႉၼမ်ႉသႂ်ႇၼႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလၢၼ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 23-25/11/2017 ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၸွမ်းတူင်ႈႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေ လႆႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပီၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ၼမ်ႉၼႆႉ တႄႇလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်း တီႈ 23 ၵၢင်ၶိုၼ်းမႃး ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25 ၼမ်ႉၸင်ႇတေယွမ်ႈလူင်း တေလႆႈဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ 2 ဝၼ်းပၢႆ။ ၶဝ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ပုမ်ႇဝႆႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉ ပႆႇတၼ်းပၢတ်ႇ ၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ တမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ တီႈၸႄႈ တွၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈသေ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇလုမ်း ယဝ်ႉ ၶဝ်တေႁႃလၢႆးလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ သင်ဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ၸွႆႈလူင်းမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈ တေလူင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၼမ်ႉထူမ်ႈ တူင်ႈႁႆႈၼႃးသမ်ႉ မိူၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႄး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႅမ်လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတုမ်။ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသမ်ႉ 19 ၵေႃႉ မွၵ်ႈ 30 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၼႃးတင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉၽွႆႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတွမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း