Saturday, May 25, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁႅတ်ႉၼမ်ႉၶွင် ၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ 13 ဝၼ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေပိၵ်ႉၼမ်ႉၶွင် တီႈၾၢႆၵဵင်းႁုင်ႈ၊ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်း ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူဝ်း။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၶွင် ႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း/ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တေလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇၼမ်ႉ တေပွႆႇၼမ်ႉဢွၵ်ႇ 504 ၵွၵ်းမီႊတိူဝ်ႊ (ၵွၵ်းတူင်) တေႃႇ1 ဝိၼႃးထီး (Second) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 13 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 07-20/12/2017 ၼႆႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၽၵၢႆႊမၢသ်ႊ ဝဵၼ်ႊရႃႊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉ ဢၼ် မိူင်းၶႄႇ တေလူတ်းၵၢၼ်ပွႆႇၼမ်ႉၼႆႉ တေၶိုၼ်းမႄးပတ်းပူလူမႄး ၾၢႆလူင်ဢၼ်မီးတီႈၵဵင်းႁုင်ႈ ၊ ၵၢၼ်ပိၵ်ႉၼမ်ႉပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉႁိူဝ်းၼိူဝ်ၼမ်ႉၶွင်၊ ႁိူဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ လီဢွၵ်ႇ ပိူဝ်ႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆလူင်ၵဵင်းႁုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸႄႈမိူင်း ယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊၼႆႉ တေပွႆႇၼမ်ႉလူင်းမႃးမွၵ်ႈ 800 – 1,500 ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ် တေပွႆႇ 2,000 – 2,200 ၵွၵ်းမီႊတိူဝ်ႊ(ၵွၵ်းတူင်)တေႃႇ1 ဝိၼႃးထီး ။

Photo: MGR Online

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း