Thursday, May 23, 2024

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

Must read

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။

ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ ႁိုဝ် ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 12 မွၵ်ႈယၢမ်း 1 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး တိူင်းပၵူဝ်း ဝူင်ႈၵၢင်ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တင်းဝဵင်းလူင်ၼေႇပျီႇတေႃႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ဢမေႊရိၵႃႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ ၸၼ်ႉတိုၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈၼႆႉ သုၼ်ၵၢင်မၼ်းယၢၼ်ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး မွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉၵေႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆမႃးယဝ်ႉ 3 ပွၵ်ႈ၊ တၢင်းႁႅင်းတႅၵ်ႈလႆႈ 5.3 -ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆပွၵ်ႈႁႅင်းသုတ်း ပဵၼ်ၼႂ်းပီ 2016 ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းႁႅင်းမီး 6.8 ၊ တုမ်ႉယွၼ်ႈမိူင်းပူးၵမ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸေႇၻီႇၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇလႄႈႁူဝ်ႉဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆတင်းၼမ်။

ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပီ 2012 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.8 ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတွၼ်ႈၵၢင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆ 26 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ- ၶၢဝ်ႇ AFP ႁၢႆးငၢၼ်းၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၼႂ်းပီ 2011 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တၢင်းႁႅင်း 7.8 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းသိုဝ်ႇမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်း 73 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 200 ၵေႃႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းပုတ်ႉထသႃသၼႃ မီးလွင်ႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း