Thursday, May 30, 2024

CATEGORY

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆးဝၼ်း တေႃႈထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢင်တီႈၼမ်ႉပႆႇယွမ်းလူင်း...

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 တူၼ်ႈပၢႆ

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၶၢင်လႄႈ လွႆ (တဢၢင်း) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁဵင်တူၼ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉတင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈပၢင်ႇပေႃႉၵွပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၢဝ်းတႆး၊ ၶၢင်လႄႈ လွႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵမ်ႇ ဢႃယု 25 ပီ ၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈမၢႆ 9 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၺႃးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ လႆႈလူႉတၢႆ 100 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ လူႉတၢႆ 100 ပၢႆၼႆ ယူႇတီႈၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ၼရီပၼ်ထီးယူႇ လၢတ်ႈ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽေးသၽႃႇဝ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2017 ထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် လူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၾူၼ်လူင် လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လင်ၶႃးမုင်း ႁူင်းၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်(ပွဲရုံ) လႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်းႁၵ်းလူမ်ႉ၊ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12:30 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၼၢႆးလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် - ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ သဝ်ၾႆးၾႃႉ...

50 မူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 50 ပၢႆ ၶၢတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဢၼ်ၶၢတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ မႃးၵူႈပီၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်းတရႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူဝ်ႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ တွင်ႇလိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢေႊရႃႇဝတီႇဝႃႈ...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးဝတ်ႉဝႃးႁူင်းႁဵၼ်းႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်

ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁိူၼ်းယေး၊ ဝတ်ႉဝႃး၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/5/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢၼ်ၺႃးၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇတႄႉပဵၼ် ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း၊ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈ   ဢိူင်ႇၵုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ ယွၼ်ႉၽူၼ်လူင်လူမ်းလူင်လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်းသေ ၼမ်ႉလုပ်ႇထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈ ဝဵင်း တႃႈလိူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။...

တူၼ်ႈမႆႉႁုင်းလူင် ၵူၼ်ႇတဵင် ဝိႁၢရ်ၽြႃးၵိင်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇ/မႆႉလူင် ႁၵ်းတဵင်ဝိႁၢရ် ၽြႃးၵိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ဝိႁၢရ်လႄႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 01/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တူၼ်ႉမႆႉႁုင်း လူင် ႁၵ်းလူမ်ႉတဵင်သႂ်ႇဝိႁၢရ်ၽြႃးၵိင်း ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇၼွၵ်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမေႃႇသူမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးမွင်ႇၵျီႇ...

လူမ်းလႅင်ႉ ၶဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တူၼ်ႈမႆႉၵူၼ်ႇတဵင်တၢင်း လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ႁၵ်းလူမ်ႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ် လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ တၢင်း တၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼၼ်ႉ လူမ်ႉတဵင်ဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းပၼ်ႇ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈမူတ်း လႆႈလူႉသုမ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 16 သႅၼ်ပျႃး။ တင်းႁိုင် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တေႁိုင်မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ/ၼႃးထီး...

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ တူၺ်းလူသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး   ၽွမ်ႉၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူး တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉႁွင်ႈပႃႇမႆႉဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018 ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး) ၊ ဢိၵ်ႇထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၵူၼ်ၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်/ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 3 ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 300 လင် ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼမ်ႉၵိၼ် ၼမ်ႉၸႂ်ႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ ဢမ်ႇမီးတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉၼွင် ဢၼ်ၶၢင်ႉၵိုတ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလၢႆးမႂ်ႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၾၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လၢႆးမႂ်ႇ။ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်း Winrock International ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီး ဢူးတႅတ်ႉထုၼ်းဢွင်ႇလႄႈ ဢူးတႅတ်ႉသူၺ်ႇ ၸုမ်း Winrock International မႃးပၼ်ပၢင်သွၼ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 40 ပၢႆၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း။...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 39 ပီ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းသေ ဢွၵ်ႇပၢႆႈပႅတ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယုတႃႉ ဢႃယု 39 ပီ ပဵၼ်ၵေႃႉ ၽဝ်ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးယၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း