Sunday, July 14, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ တူၺ်းလူသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး   ၽွမ်ႉၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူး တႃႇႁၵ်ႉသႃ ၼမ်ႉႁူး ၼမ်ႉႁွင်ႈပႃႇမႆႉဢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018

ဝၼ်းထိ 26 / 4 / 2018 ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး (ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး) ၊ ဢိၵ်ႇထဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၊ ၵူၼ်ၼုမ်ႇၽူႈႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း  ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 50  လၢင်းၼွင်ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးမွင်ႇၵျီး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ သွမ်ႈ ၵၢၼ်ၵိၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတႄႉတႄႉၶႃႈ။ မီးၽူႈမၢၵ်ႈငိုၼ်းသႃး ၶဝ်ၶႂ်ႈမႃး ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈႁိမ်းလွႆၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆလႄႈ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၼမ်ႉႁူး။ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁူးႁႅင်ႈ၊လုၵွႆ၊ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတေလုမူတ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵုသူဝ်ႇ လၢင်း ၼွင်ၼမ်ႉႁူးၵူႈပီ။ ႁၵ်ႉသႃၵႅတ်ႇၵင်ႈဝႆႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ၊ သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်တေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၶႃႈဢေႃႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉႁူးလွႆၸၢၵ်ႈၼႆႉမီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈယေးလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ။ ယၢၼ်ၵႆ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးမွၵ်ႈ 10 လၵ်း။

“ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လၢင်းၵူႈပီၶႃႈ။ ပေႃးၸမ်လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းမႃး မွၵ်ႈ 10 ၶမ်ႈ 11-12 ၶမ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႇလၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈသမ်ႉ လူင်းလၢင်း ၼႂ်းၼွင်။ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈယေးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ တီႇၽဵဝ်ႈယုမ်းၶိူဝ်း ႁိမ်းၾင်ႇမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ” – ၸၢႆးမွင်ႇၵျီးလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢၢႆႈငူဝ်ႉ မိူင်းၼၢႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်တူင်ႉၼိုင်လၢင်းၼမ်ႉၼွင်ၵူႈပီ လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိူင်ႈဢိင် ၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း။  ပေႃးပႃႇမႆႉလု ၼမ်ႉႁူးၼႆႉၵေႃႈတေႁႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတေယၢပ်ႇ ၸႂ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ထုၵ်ႇလီတမ်းဝၢင်းပၵ်းပိူင်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၵ်ႉသႃပႃႇထိူၼ်ႇ ၼမ်ႉႁူးၼႆႉလီလီ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇ ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇဢၼ်လႆလူင်းမႃးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈၼၼ်ႉ မႃးတႅၵ်ႇပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉ 4 ၵေး။ ၵေးၼိုင်ႈ လႆလတ်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်သေ လႆလူင်းၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇမႆႉႁႆး။ ထႅင်ႈၵေးၼိုင်ႈ လႆ လတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်။ထႅင်ႈၵေးၼိုင်ႈလႆလဵပ်ႈၵႂႃႇၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်။လႆလတ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်။ထႅင်ႈၵေးၼိုင်ႈတႄႉ လႆလဵပ်ႈၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈသေ လႆၶဝ်ႈၼမ်ႉတွၼ် ၊ ဢၼ်လူင်းၵႂႃႇ ၶွႆႈၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၵႄႈ လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ။ ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉသီႇၵေးၼႆႉ ပဵၼ်ထုင်ႉလွၵ်းၼႃး တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉတွင်ႉမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း