Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇသေဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ်။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း (လဝၵ) ႁွင်ႉထူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈ၊ ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်း၊ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်းလႄႈ ပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၵ်းတေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇလွတ်ႈၵၢင်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၢႆႈသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုင်တေဢဝ်သႂ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႄႉ တေလႆႈႁဵတ်း 2 ပီၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉ တေဢဝ်ၵႂႃႇသွၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပေႃးသွၼ်မႃးယဝ်ႉ တေလႆႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉၶလယ 248 ၊ ၶမယ 518 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် 363 ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းတႄႉ တင်းမူတ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်သေ တွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ၵေႃႈလႆႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈပွၵ်ႉ လုၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆးသင် ၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ၶူဝ်းသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၼ်လီ၊ လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်ၵႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း သိုၵ်းၾၢႆႇလႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းမၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼၢႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး RCSS ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

ႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း RCSS ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈၼိုင်ႈ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2024

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပွင်ႇၸႂ်သေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၼ်းတေလႆႈတိုၵ်းၶိုၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈပေႉၵိၼ်ႁဝ်းမႃး ၵေႃႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉဢူးယဵၼ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၼႃႈႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႉၼွင်ၵႅဝ်း၊ ပွၵ်ႉပေႃႈမိူင်းတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႉလွႆဝႄႈတႄႉ ၵမ်ႈဢေႇ။ ပေႃႈမႄႈမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈတုၵ်ႉၶၼႆသေ သူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 5 ပွၵ်ႉ 11 ဢိူင်ႇ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဝႃႈၸိုင် တႄႇဢႃယု 15 ပီ ထိုင် 45 ပီ ၼႆႉ မီး 5,000 ပၢႆ ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉလႂ် တေလႆႈသူင်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ထိုင် 5 ၵေႃႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း