Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA, PDF ၼမ်

Must read

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း KIA တင်း PDF တင်း ၼမ် တႃႇလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးသေ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ပႆႇၵဵပ်းတႄႉတႄႉ။ ၾၢႆႇ SSPP တႄႉ ၶဝ်ႈၵဵပ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်း PDF တင်း KIA ၵူၺ်း ဢၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉ SSPP ဢမ်ႇယိုဝ်းၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်း KIA, PDF တင်းၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တင်း သိုၵ်း KIA ၼႆႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းယေး ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူႉၵွႆလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈယႃႉတဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၸၢဝ်းၶၢင်လႄႈ ၸၢဝ်းတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ၼၼ်ႉမႃးသေ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သဵင်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸင်ႇယဵၼ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 170 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႉၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ၊ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 လင် – ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း