Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ထိူၼ်ႇၶဵဝ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်း ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႃႇတူၼ်ႈမႆႉ 1,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁဵင်ပၢႆ

ၵေႃႇမတီႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ် လုမ်ႈၾႃႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽုၵ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ယႂ်ႇမႃး ႁႂ်ႈမေႃၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ႁၵ်ႉသႃပႃႇထိူၼ်ႇၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တူၼ်ႈမႆႉ/ မွၵ်ႇ 1,000 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈၽုၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ – တူၼ်ႈမွၵ်ႇၼူၵ်ႉယုင်းလႅင် (စိန်ပန်းနီ)၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၸမ်ႇပေႇလိူင် (သပြေဘူတ) ၊ တူၼ်ႈမႆႉသၵ်း၊ တူၼ်ႈမွၵ်ႇ ၵွၼ်လႄႈ တူၼ်ႈမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ႁဵင်ပၢႆ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၼႆႉသေ မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တၢင်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ 1,000 ပၢႆ။ ထိုင်မႃး ပီ 2019 သမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇ တီႈပၢင်ႇၸဵင်တႆး 300 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း