Saturday, June 22, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉ ၵႅမ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း 237 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မေႃသွၼ်ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ႁွင်ႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်၊ သိုင်ႇမိုဝ်ႉ၊ ႁူင်းလဵင်ႉလူၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ႁွင်ႈၼမ်ႉထၢင်ၽၢႆႈ၊ ၶိူင်ႈ ၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ယႃႈယႃလႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉဢၢပ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း
Photo by – ၵေႃႇမတီႇ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈၶူးလူင် မႃႇၵိင်ႇတ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းတွင်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 237 ၵေႃႉ တေႃႇဝၼ်းၼႆႉ လႆႈလဵင်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈႁုင်လဵင်ႉ 1 တႃႇ 1 တၢင်၊ 3 တႃႇ 3 တၢင် တေႃႇဝၼ်း။ ၵႃႈၽၵ်းသမ်ႉ 1 တႃႇ 3 သႅၼ်၊ 3 တႃႇ 9 သႅၼ် တေႃႇဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း တေႃႇဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 သႅၼ်ပျႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမႃး ပီ 2023 ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 237 ၵေႃႉ (ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇ) ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းမိူင်းၸိတ်ႇ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ ၵဵင်းတွင်းလႄႈ မိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း
Photo by – ၵေႃႇမတီႇ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး၊ လွႆ၊ လီးသူး၊ ယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ပေႃႈတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဝၢၼ်ႈၵႆဝဵင်း ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မႃးၶိုၼ်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လိူဝ်သေ ပပ်ႉလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးၵမ်ႉထႅမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁႃမေႃသွၼ်၊ ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ်၊ တီႈၵိၼ်တီႈၼွၼ်း၊ ၾႆးၾႃႉ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း
Photo by – ၵေႃႇမတီႇ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ တုမ်ႇမူဝ်ၼႃးလိၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉမေႃသွၼ် 5 ၵေႃႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇ ဝဵင်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 3 လၵ်း။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၸိုင် တွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 09400350581 (မၢၼ်ႈ) ဢမ်ႇၼၼ် K – pay ။ မၢႆ (K-pay 09400350581) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း