Saturday, June 15, 2024

တႆး – ယၢင်းလႅင်-ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်းလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း

Must read

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈမႄႈၼမ်ႉ မိူင်းတႆး – ယၢင်းလႅင် – ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင် ယွၼ်းသူး ပၼ်မႄႈၼမ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ။

ႁၢင်ႈ – တႆး – ယၢင်းလႅင်-ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်းလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ဝၼ်းမႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ႁိုဝ် ဝၼ်း   ၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – မၢၼ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈသၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတႆး – ယၢင်းလႅင် – ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵိုတ်းလွင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ။

- Subscription -
ႁၢင်ႈ – တႆး – ယၢင်းလႅင်-ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၼမ်ႉၶူင်းလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၾၢႆၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီဢေႇလိူဝ် ၽွၼ်းႁၢႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈလႄႈ ၾၢႆတႅၵ်ႇၵႂႃႇၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတၵ်းလႆႈ ႁပ်ႉၽွၼ်းၸႃႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾႆးၾႃႉတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း – ” ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေတဵင်ၾၢႆ ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ 6 တီႈ၊ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 4 တီႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် 1 တီႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 1 တီႈ။ တႃႇတေႁဵတ်း ၶူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ (ပၼ်ၶွၼ်ႊထရႅၵ်ႊ) တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶႄႇတင်း ၶွမ်ႊပၼီႊထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း