Monday, May 20, 2024

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 10

Must read

ၸၢႆးသီၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈလပ်းတႃလိုမ်းမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူး /ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 10 တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2017။

ၶွမ်ႊမတီႊမွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူးပၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 07/12/2017 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁေႃးၶျၢမ်းတႃႇ ၵႃႊၻဵၼ်ႊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းမီး 160 ပၢႆ။

- Subscription -

ၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ မေးၼၢင်း ၸၢႆးသီၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ၸၢႆးသီၶိူဝ်း လႆႈႁပ်ႉသူး/ ရၢင်းဝလ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇမီးမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ယိၼ်းမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈသူးဢၼ်ၼႆႉယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း ၼုမ်ႇမိူဝ်း ၼႃႈ တေမီးႁႅင်းၸႂ်လႄႈ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသီၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်မႃး ၶုတ်းထၢၼ်ႇ ႁိၼ် တီႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မၼ်းၸၢႆးလႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် သေ လႆႈလူႉ သုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/07/2017 တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ ၸၢႆးသီၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇလွင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းပႃႈလင်တႄႉတႄႉ ” ဝႃႈၼႆ။

သူး (ရၢင်းဝလ်း) ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ၊ ၸဝ်ႈၼၢင်းဢိင်ႊငႄႊ (Inge Sargent ဢၼ်ပဵၼ် မႁႃတေဝီႇ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်၊ ၼၢင်းၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉ) မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းၼမ် တႄႇလိူၵ်ႈသေမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် မႃးမိူဝ်ႈပီ 2008 ။ လႆႈမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၼိုင်ႈပီလႂ် 1 ၵေႃႉ။ ရၢင်းဝလ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းဝႂ် ယွင်ႈယေႃးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢိၵ်ႇငိုၼ်းၻေႃႊလိူဝ်ႊ 3,000 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း