Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ ႁႅင်း ၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်းတႆး တႃႇငိုၼ်း 1,200,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/8/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းမိူင်းငေႃႉ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊...

သၢဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးတီႉသူင်ႇပွၵ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶင်တူဝ်သေ ႁၢႆဝႆႉလႆႈ 5 လိူၼ်

ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်း  သူင်ႇ ပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း  ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ဢႃယု   28 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်း...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးမိုၼ်ႇပၢႆ  လူႉတၢႆ  ဝၼ်း 100 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/7/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

တႆးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး RCSS တင်း SSPP ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူၺ်းသူၼ်းဢဝ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း 100 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 100 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽိတ်းမၢႆမီႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး မွပ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်း လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းယဝ်ႉ 15,000 ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းလၢဝ်း မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 15,000 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2021 ၼႆႉမႃး  ႁႅင်းၵၢၼ် 3 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးသေၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၵႂႃႇ 15000 ၵေႃႉၼႆႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸုမ်း HRDF...

ဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

ဝၢၼ်ႈတႆး သုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵုင်းၵျေႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ   လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/5/2021 တီႈဝၢၼ်ႈတႆး ပၢႆႈၽေး (ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျေႃႇ) လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် တူင်ႇဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ လူႉ

လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉဢၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတေပႆႇပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 မႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်းတုမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၺႃးတီႉ 17 ၵေႃႉ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းထႆး  17 ၵေႃႉ တီႈလႅၼ် လိၼ်တႆး - ထႆး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်း တီႈလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်    ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  ၸွမ်းတင်းၼမ် လၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး/ ပရတူႊထႃႉၽႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 6 သႅၼ်ပၢႆ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈတႃႇယွၼ်း ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၼ်ႉၶဵတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းယူႇမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းထႆး ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မီးၵူၼ်း 6 သႅၼ်ပၢႆ -ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉထီႇ ရၢင်းဝလ်းထီႉၼိုင်ႈ လႆႈငိုၼ်းထႆး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢႃယု 19 ပီ တိူဝ်ႉထီႇထႆး ရၢင်းဝလ်းသူးထီႉၼိုင်ႈ 1 ဝႂ် လႆႈငိုၼ်းသူး 6 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ  ။ ဝၼ်းတီႈ 16/2/2021 ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 19 ပီ (ၸိုဝ်ႈၼႂ်းပပ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသပူတ်ႉပဵၼ် Mr Khun Aung Phay) ယူႇသဝ်း...

ၵွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပေႃႈလဵင်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် 100 ပၢႆလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၽႅၼ် လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ် ဝႃႉလႄႈမိူင်းလႃး  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း။ ႁႅင်းၵၢၼ် 150 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းလႅၼ်းယႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽႅၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ် ၵဝ်ႇဝႃႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ)  ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လူင်းမႃးတၢင်းမိူင်းယၢင်း  မႃးၶမ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်  ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈမွၼ်း...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵၼ်ႉၸၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈၸႄႈတွၼ်ႈ သူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 21 ပီပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမုၶတီးယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႉသူႇရတ်ႉထႃႇၼီႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ပလိၵ်ႈထႆးမႃးႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇႁွင်ႈၶင်ၵႂႃႇသေ ၵႂႃႇၵတ်ႉၸၼ်တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇထႆး The Nation ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း