Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 3 ၶူပ်ႇပၢႆ တိၼ်ပိၼ်ႈ(ၵိူတ်ႇပႃး) လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းၶႃ  

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ 2 လိူၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်း (တိၼ်ပိၼ်ႈၵိူတ်ႇပႃး) တင်းသွင်ၶွၼ် တေသဵင်ႈ ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 120,000 ဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး)။ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၼွင်ႉၼူၼ်းၸိင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၼွင်ႉၼိၼ်းလႃး ဢႃယု 3 ပီပၢႆ 2 လိူၼ်ၼႆႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ထုၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းလႅၼ်ဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင့်ၼႆသေ  ယွၼ်းႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း သုမ်းငိုၼ်းၸွမ်းၼပ့်ႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၺႃးၵူၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူး မၼ်းၸၢႆးသေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃ့ယိင်း၊   မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ် ၊ ဝၢႆးမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ သုမ်းၸွမ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဝၢတ်ႇ(မႅၼ်ႈႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး)   ။ ၸၢႆးတီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢေႃႈထူဝ်းမႃး။ မၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၼႃႉယိင်းၶႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃ ၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

ၸၢႆးထုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) တီႈၶႃလူင်သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပႆလႆႈၼၼ်ႉ  လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/10/2022 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉပဵၼ် ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊဝႆႉ တီႈၶႃလူင် ၾၢႆႇသၢႆႉသေ...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် 4 ၵေႃႉမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ  ပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/9/2022 ၵူၼ်း 4  ၵေႃႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် သင် ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၊ ႁူမ်ႈတင်းၸဝ်ႈၵႃး ပဵၼ် 5 ၵေႃႉ၊   ၵႂႃႇပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ ၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉမႄႈလၢဝ်း...

ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼမ်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း  ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  မိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းလႄႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉဝႃႈ တေ ၶိုၼ်ႈပၼ်ၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇ (ဢေႇသုတ်း) ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/10/2022 ၵႂႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇ 77 ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်လႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢၼ်ႈပဵင်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃ လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ  သူင်/လေႉၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  မိူင်းထႆး

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈၼႂ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼမ်  ။ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ် လႆႈၶၢႆၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး ၊ ဢၼ်လႆႈသိုဝ်ႉၵၼ်သမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇၶၼ်သုင်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ   ပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဵၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းသမ်ႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လွၵ်ႇငိုတ်ႈလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်း သုမ်းၵႂႃႇ 25,800 ဝၢတ်ႇပၢႆ (ငိုၼ်းထႆး)။ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသၼ်ၵမ်ႈၽႅင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵပ်းၾူၼ်းၸူး လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈၼႆသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းဝီႊယႅတ်ႊၼၢမ်ႊ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းဝီႊယႅတ်ႊၼၢမ်ႊ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၺႃးတီႉၼႂ်းၵႄႈ ၵဵင်းတုင်-မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းၼမ်းတၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ။ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႉမိူင်းလၢဝ်းမႃး ဢၢၼ်းၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆးသမ်ႉ ၸဝ်ႈငိုၼ်းသႃး ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်သေလၵ်ႉလွမ်ယူႇသဝ်း -ဝဵင်းပေႃးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ဝႆႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁႃ ယဵတ်ႈမွၼ်လႆႈတီႈ...

လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တေၵိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇ Passport လၢႆလၢႆသႅၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/7/2022 ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် လုမ်းၽွင်း တၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉလွင်ႈတေႃႇပပ်ႉသပွတ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမီးပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈတၢင်းမၼ်း...

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁႃႈၽႃသႃတီႈၵဵင်းမႆႇ

တႃႇႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပေႃးတေႁူႉမေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈႁႂ်ႈယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်း လိၵ်ႈလၢႆးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လၢႆလၢႆၽႃသႃ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇတႃႇပီ 2022 တီႈဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ200 ပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလူႇတၢၼ်းၽႃႉပႃႇ သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ၶ ၸဝ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ၊သင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝဵင်းလမ်းပုၼ်း၊...

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇပၢႆႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး

 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ပူင်း ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၵ်းထႆး  ။ လိူၼ်မေႊ - လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ  ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး...

ၶိုင်ႈလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ထႆးတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1500 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပရၵျူပ်ႇၶီႊရီႊၶၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း