Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ၶိုင်ႈလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ထႆးတီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1500 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၵူႈဝၼ်း ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1500 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်း 4 ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇ ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပရၵျူပ်ႇၶီႊရီႊၶၼ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ  ၶႃႈတူဝ်တၢႆ  

ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ။ မေႃယႃလၢတ်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေမၼ်းၼၢင်းမီးလွင်ႈတုၵ်ႉ...

ဝႃႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းပွၵ်ႉ  ႁႅင်းၵၢၼ် ၶမ်ဝႆႉ ယၢပ်ႇၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉလႄႈ ပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တေသိုပ်ႇယူႇၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/3/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းပွၵ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ UWSA ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ဝႆႉၼႂ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၼၼ်ႉ...

ထႆး သူင်ႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ190 ပၢႆ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဢဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   ႁူဝ်ၵူၼ်း 190 ပၢႆ သူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တေလႆႈၵၵ်းတူဝ် (Quarantine)   ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းၸင်ႇတေလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး  ဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ် ၵူၼ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးတီႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ႁၢမ်းၵၢၼ် ၼမ်  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢမ်းၵၢၼ်(တူၵ်းၵၢၼ်) ၼမ်သေ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ(လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇ) ၸိူဝ်းမႃးလူင်းတိုၼ်းတၢင်းၾင်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၽၢၵ်ႇ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢႆၽၢၵ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းမၢဝ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈယႃႈယႃလႄႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ဢႃယု 48 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢဝ်း၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီ တၢႆၽၢၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လႆႈသူင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးတီႉ ပွတ်းမိူင်းၾၢင်/ၵဵင်းမႆႇ

ၸုမ်း ၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းႁိမ်း 230 ၵေႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်လႄႈ ၺႃးတီႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၾၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/2/2022 ယူႇတီႈၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (သွၼ်း) Shan Women’s Action...

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူင်းၸိုဝ်ႈ ႁဵတ်းဝတ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်မႂ်ႇ (ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မႂ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ 25 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/12/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းၶိုင်ႈဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမူလၼိထိ (MAP) ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႆႇ ၺႃးၽေးဢုပၢတ်ႈလူတ်ႉၽႃႇၵၼ် တၢႆ 2 မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း(လွႆးၵထူင်း) ပွၵ်ႈမႃးပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈတင်းၵႃး တမ်ၽႃႇၵၼ်သေ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ (တဵင်းၶိုၼ်းၸၢႆႉ) ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 3 ၵေႃႉ ၸၢႆးၸူဝ်း၊ ၼၢင်းသႅင်လႄႈ ၸၢႆးတူဝ်ႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၶီႇ...

ၾၢႆႇယူႇလီ ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သုၼ်ၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵႂႃႇသမ်းယႃ ႁႄႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈသုၼ်ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢင်လွင်း လႆၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ထႆးပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထႆးယင်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇထႅင်ႈ သေတႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်း လၵ်ႉၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၶႆႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်း  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလိူဝ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 မႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပိုတ်ႇမိူင်းပၼ်ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ပႆႇပိုတ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေတီႈ ယင်းပၢႆဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသမ်ႉ  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ 300 ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းမၢဝ်း ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်း တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ပၢႆ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/10/2021 ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉမိူင်းမၢဝ်း၊ ၸေႊၵဝ်ႇသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈ မႃးၶိုၼ်း တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်းလူင် (နန်းတော်ဂိတ်ပေါက်) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းထႅင်ႈ 300...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄး – မိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆႈတုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈႁွတ်ႈတၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၵျွၵ့်မႄးလႄႈ မိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈငိုၼ်း 150 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6-8/9/2021 ၼၼ့် ယူႇတီႈၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း