Friday, March 1, 2024

ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး လမ်းၽၼ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ 6 ၵေႃႉ

Must read

ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 26-01-2024 ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး 6 ၵေႃႉလမ်းၽၼ်း ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼိုင်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ် ၊ သွင်ၸၢႆးယိင်းတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈသေတႃႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃတႄႉ ၺႃးၸုမ်းလမ်းၽၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉပိင်း။

Photo- ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး- ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ လမ်းၽၼ်းၵၼ် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၼၼ်ႉ သွင်ၸၢႆးယိင်းၵူႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်သေၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၽွင်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၸၢင်ႉမွႆႈၼၼ်ႉၺႃးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉ ပႃးၽႃႉပႃးမိတ်ႈ လမ်းၽၼ်း လႄႈ သွင်ၶႃလႆႈပၢႆႈတၢႆ။ ထိုင်ၼႃႈႁွင်ႈၶဝ်ၶၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈပွႆႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃသေ သိုပ်ႇလႅၼ်ႈပၢႆႈ ၵႂႃႇယွၼ်းသွၼ်ႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၼၼ်ႉလႄႈ လွတ်ႈတၢင်းတၢႆၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶႃၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ တူၵ်းၼမ်ႉပိင်း တီႈတႃႈ တႂ်ႈၶူဝ် ရတ်ႉတၼ ၵူဝ်းသိၼ် ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ဢိူင်ႇဝတ်ႉၵဵတ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇယၢႆႈၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း  -ၶၢဝ်ႇၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် 2 ယိင်းၸၢႆးဢၼ်ပၢႆႈတၢႆၼၼ်ႉၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈသေလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈလိုပ်ႈလမ်းသေႃႉႁႃ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉသၼ်တိထမ်း၊ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်လႆႈမူတ်းယဝ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ၊ ယိပ်းၽႃႉမိတ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢၼုယၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးဝႆႉ-    ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

Photo- ၵူၼ်းလၢၼ်ႉၼႃး- ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ လမ်းၽၼ်းၵၼ် ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈပလိၵ်ႈဝႃႈ ယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်းၸၢႆးယိင်းၵူႈၼၼ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ 5 ပီပူၼ်ႉမႃး လႄႈ ၽိူဝ်ႇၶိုၼ်းႁၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈလမ်းၽၼ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတီႉဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆး 5 ၵေႃႉလႄႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ 2 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း