Wednesday, July 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) လုၵ်ႉၼမ်ႉၸၢင် သူင်ႇၸူးတၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃလီႉလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် သူင်ႇၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ (ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မုင်ႈၸူးတၢင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႃးလူင် 12 လေႃႉ မွၵ်ႈ 5 လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ
Photo by – Khit Thit Media/ ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵႃလီႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃးဢၼ်တၢင်ႇၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေပဵၼ်ၵႃး 12 လေႃႉ မွၵ်ႈ 5 လမ်းၼႆႉ။ ၼိုင်းလမ်းလႂ် တေမီးၵူၼ်းၶီႇ 30 ထိုင် 50 ၵေႃႉ။ တင်းမူတ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းၶႄႇ လွၼ်ႉလွၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ တီႈၼိူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉ။ ၵႃးၶဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉၸၢင်မႃးသေ ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၶူင်း တႃႈၵေႃႈ ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လႅပ်ႈတေၶဝ်ႈၸူးတၢင်းၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းလႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇတၢင်းတႃႈၶီႈ လဵၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉတိတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ သူင်ႇၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်း ၼိုင်းလမ်းလႂ် တေမီးႁႅင်းၵူၼ်း 7-8 ၵေႃႉ။ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်းသူင်ႇၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇ ၵၼ် လၢႆလမ်းသေ မၢင်ၸိူဝ်း တေၼမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း၊ မၢင်ၸိူဝ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵႃး ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ၊ မၢင်ၸိူဝ်း တေယူႇလိုၼ်းလင်သုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁေႃႈဝႆး ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်လႆႈႁူႉမႃးတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတၢင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးမႃးၼႆၶႃႈ။ တီႈၶႃႈႁၼ် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီး 200 ပၢႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ် ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈၼမ်တင်းၼမ်ဢေႃႈ။ ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉၶဝ် တီႉလႆႈ တီႈၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵင်ၼႆၶႃႈဝႃႇ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇတၢင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵႃလီႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸုမ်းၵျႃးၽႅၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁူဝ် ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၼၢင်းယိင်း 30 ပၢႆ – သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းဝႃႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၸၢဝ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ် လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶဝ်သေ သူင်ႇၸူးတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၸွမ်းၼင်ႇ လူင် ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မိပ်ႇဢီး။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ၸင်ႇလုၵ်ႉတၢင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တၢင်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ ၼႂ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆႈမႃးလူင်းမႃး သွၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၼ်ႈပၢင်ႇ တၢင်းဝဵင်းမိူင်းယႆ – တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၽႄႈလူင်းမႃးတၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉထႅင်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း