Sunday, June 16, 2024

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 10 ၸုမ်းပၢႆ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ႁႅင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း။

ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 5 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းထႆး) ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၵ်းတူတႃႈပႄး ႁူင်းႁႅမ်း ဢႃႊ မူဝ်ႊလႃႊ (AMORA) ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈ လၢႆး ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း AMORA

ၼၢင်းၸေႃးယဵၼ်ႇ ၾၢႆႇပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်တူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းမႃးတူၵ်းမိူင်းထႆး ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် လႆႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ်လၢႆသႅၼ်း ၼမ်ၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ တႅၵ်ႇယူႇပဵၼ် လၢႆ သႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁႅင်းၵၢၼ် MOU ၊ မၢင်ၸိူဝ်းယိပ်းဝႂ် CI ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ဝတ်းဝႂ် 10 ပီ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ပေႃးလဵၼ်းပေႃးလၢႆးၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “တီႈတႄႉမၼ်း ၵူၼ်းမႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁႃငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵၼ် မူတ်းၵူၺ်း။ ႁႂ်ႈၶဝ်ယိပ်းဝႂ်သင်ဝႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၽွင်ႈၽဵင်ႈပဵင်း၊ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၸွမ်းမၼ်းၼမ်။ တီႈတႄႉမၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လီလီ။ မိူၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူင်မိပ်ႇငႅၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူႈဝၼ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်းလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းၽႂ် မၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ – ၸုမ်း MAP Foundation ၊ Empower ၊ HDRF ၊ BEAM education Foundation ၊ ၸုမ်း NGOs ၊ ၸုမ်း LGBT ၊ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ၊ ၸုမ်းမႄႈဝၢၼ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းမႂ်ႇ (ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း) လႄႈ ပႃးၸဵမ် ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူၼ် ၼင်ႇ – Chiang Mai News ၊ Thai PBS ၊ Prachatai ၊ LANNER ၊ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်းတူင်ႉ ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းထႅင်ႈ လၢႆၸုမ်း။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်
ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း AMORA

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ – “တေတူင်ႉၼိုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈထိုင်ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၊ 5 ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ပိၼ်ႇ ပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပၵ်းပိူင်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်ႁႅင်း ၵၢၼ် ဢၼ်မီးၸၼ်ႉလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2024 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၼႅင်းသၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးပွတ်း ႁွင်ႇၼႆႉ တေၼမ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၽၵ်းတူတႃႈပႄး ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တႃႇတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း