Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်း MNDAA တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉသေ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။

ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သေႃႇသႅင်း (ဇော်ဆိုင်း) ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇႁိုင်သေ ၸင်ႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး တီႈဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ၺႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် မၼ်းၸၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉဢွၼ်ၵၼ်ႁႃမွၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆး တၢင်းဢိူင်ႇၸေႈဢူ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇၶႆႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် တီႉမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉသေ ထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းတီႈ ၸေႈဢူၼၼ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်ႇၼႄ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တၢင်းၼိူဝ်ၵွၼ်ႇ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးၶိုၼ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးမႃး။ ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်မိတ်ႈၽၢၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် 2 ၵေႃႉၼႆသေ ၸင်ႇတီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ၼႆဝႃႇ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းသင်။ ငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႆႈၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးမႃးလုမ်းလႃး တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆဢၢင်း (လွယ်အန်းရွာ) တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉသေ ၸင်ႇတေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢၼ်ၺႃး ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇ ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇငူပ်ႉငီႉၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်။ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆတႄႉဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ယွမ်းႁပ်ႉယူႇ။ ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပၼ် လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ တၢႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 35 ပီ ၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးမီးဝႆႉ မႄႈဢႃယု 70 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်း MNDAA ၼႆႉ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူႉတၢႆ မႃးယဝ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်း သႅၼ်ဝီလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း