Wednesday, April 24, 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းယႂ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပႃးထႅင်ႈ။

တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းပႃးၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မဵဝ်ႉတေႃႇဝုၼ်ႇမၼ်းတၢတ်ႉ ယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ – ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မီး 4 ၸႄႈတွၼ်ႈၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈ 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵႂႃႇ 14 ၸႄႈတွၼ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉတႄႉ ပႆႇငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် ႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ။

ပီၵၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼမ်ၼမ်သေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈ ၶၢၼ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉလူးၵွၼ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း