Thursday, May 23, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4,600 ပၢႆ

Must read

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 3 ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 4,680 ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ တင်းမူတ်း မီး 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵႂႃႇ မီး 8,800 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတႅပ်းတတ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆသေတႃႉ တိုၵ်ႉၺႃးၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁူပ်ႉ မီးဝႆႉ 123 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆလူၺ်ႈလပ်ႉလပ်ႉသမ်ႉ မီး 43 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်ႇသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ မီး 119 ၵေႃႉ – တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၵႃႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသေ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း မီး 6,131 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 ထိုင် 13 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 43 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း 16 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၸၢႆး 27 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢႃယုပႃႈတႂ်ႈ 18 မီး 6 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းတိူင်း ၸႄႈၵႅင်းၼမ်သုတ်း။ ဢၼ်လႆႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေတၢႆ မီး 21 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 13 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 10 ၵေႃႉလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ – AAPP တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုလ်း – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း