Sunday, April 14, 2024

ပူႊတိၼ်ႊဝႃႈ သင်ၽႂ်ယႃႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ တေဢဝ်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ

Must read

ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊဝႃႈ ပေႃးတိူဝ်ႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊမႃး တေဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊဢွၵ်ႇၸႂ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်ႊတႃႊပိဝ်ႊ ၼႂ်းႁူင်းပွႆႇသဵင် ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊဝႃႈ – ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊၸိုင် ၵႃႈတေလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ – ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – သင်ၸိူဝ်ႉ ၼေႊတူဝ်ႊ ၶဝ်ႈပႃးယူႇၾၢႆႇ ယူႊၶရဵၼ်ႊႁႅင်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊ တႃႇပိုတ်းယိုဝ်း ရတ်ႉသျႃႊၸိုင် တေၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းပိူင်တိုဝ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းၵေႃႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပႃးဝႆႉၸဵမ်ပိုင်း – ဝႃႈၼႆဝႆႉ တႅၵ်ႇလႅင်း။

ၾၢႆႇတၢင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊတႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၸွႆႈယူႊၶရဵၼ်ႊ ၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၼၢင်းဢႅၼ်ႊတရိၼ်ႊ ဝတ်ႉသၼ် တႄႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈရတ်ႉသျႃႊ ဢမ်ႇမီးသတိ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉလီလီသေ လႃႈလီႈလၢတ်ႈလွင်ႈၼိဝ်ႊၶလီႊယႃႊမႃးတႃႇသေႇ။ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ယႃႉဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ယူႊၶရဵၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ရတ်ႉသျႃႊ ၵေႃႉတႄႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တေသိုပ်ႇယူႇၾၢႆႇမိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊသေ တေၵမ်ႉထႅမ်တႃႇယူႊၶရဵၼ်ႊတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ ဝလႃႊတီႊမီႊယႃႊ ပူႊတိၼ်ႊၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုမီး 71 ပီ။ ပဵၼ်ၼၵ်းၵၢၼ်မိူင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ။ တႄႇႁဵတ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရတ်ႉသျႃႊမႃး မိူဝ်ႈပီ 1999 ၊ တႄႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃႊ မိူဝ်ႈပီ 2000 တဵမ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ မၼ်းၸၢႆး လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်သေ ဢွင်ႇပေႉဝႆႉလႄႈ တေလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ 6 ပီ။

ယူႇတီႈရတ်ႉသျႃႊသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း မိူင်ႊယူႇၶရဵၼ်ႊမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2022 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယင်း ပႆႇယဵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်တၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်သိုၵ်းရတ်ႉသျႃႊ လမ်းၼိုင်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉတူၵ်း – ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉ မီး 15 ၵေႃႉ တၢႆမူတ်း။ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဢၢႆႊဝိၼ်ႊၼူဝ်ႊဝူဝ်ႊ မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလူင်မွတ်ႊသၵူဝ်ႊ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶိူင်ႈမိၼ်ၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၼႆ ၾၢႆႇတၢင်းၸိုင်ႈမိူင်းရတ်ႉသျႃး ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုလ်း – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း