Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵေးသီး ႁွင်ႉဢုပ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131 ႁွင်ႉဢုပ်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး တင်းမူတ်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ယူႇတီႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ဢႃႇၵႃႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 131 ႁွင်ႉႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ၊ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵၢင်၊ ပွၵ်ႉၵၢင်ပၢင်ႇ၊ ပွၵ်ႉ ၵုင်းႁေႃ၊ ပွၵ်ႉလူင်ပူႉလႄႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵႂႃႇ တင်း 6 ပွၵ်ႉ။ ႁွင်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈယိင်း ဢႃယု 18 – 27 ပီ။ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 18 – 35 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆပၼ်ၶဝ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် မီးၵူၼ်းလႂ်ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉလူး ၶဝ်ၵႂႃႇလႂ် ဢွၵ်ႇတၢင်းဝႆႉႁႃႉ ၵႂႃႇမိူင်းထႆးႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ်မူတ်းမူတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမူတ်း မၢင်ၸိူဝ်းႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းၶိုင်ပၢႆႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။  

“ၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးဝၢႆးလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ တေၵဵပ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈယူဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉၸိုင် ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ။ ငိၼ်းဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇၾိုၵ်းမႃးယဝ်ႉ တေလႆႈပွၵ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်းတီႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ သုၵ်ႉဝႆႉမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၵေးသီးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇမိပ်ႇဢီး ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်း လၢႆၾၢႆႇလႄႈ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈၸၢႆး 2 – 3 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းႁိူၼ်းတင်းယေးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၸရၢင်းပၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်း SSPP တႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ ၵဵပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇဢဝ်သင် ပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၶႃႈၶဝ်ယူႇၼႆႉ ဢၼ်ပွႆႇႁိူၼ်းယေး သေ ပၢႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဝၢႆးလိူၼ်ႁႃႈမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းထႅင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၵိုတ်းသင်ယဝ်ႉ တေပၢႆႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 131 ၊ ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင်၊ ၶလယ 286 ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း