Wednesday, May 22, 2024

သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း TNLA ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မႃး ၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၊ လူဝ်ႇတေႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၸွမ်း။

- Subscription -
သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်း TNLA ပိၵ်ႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ – “ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉ ၼိုင်မႃးၼမ်သေ ၵူႈပွၵ်ႈ။ ၸူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄးၶဝ် ၵႆႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ မႃးယူႇသေတႃႉလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူဝ်ႇ ၵႂႃႇမႃးတႄႉ ယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢႆၶုတ်း လုၵ်းထႅၼ်ႉဝႆႉ ဝၢႆးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ယဝ်ႉတႄႉ လႅပ်ႈပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။  

“သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း SSPP ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလုၵ်းထႅၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ် ၵႆႉပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆ တၢင်းၼႆႉလႄႈ ၸႅၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉ- ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ လုၵ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ထိုင်ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ တေႃႇထိုင် လွႆၶေႃ၊ ၼႃးၶေႃ၊ ဝၢၼ်ႈ ပူးၶႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မီးသိုၵ်းတဢၢင်းပႂ်ႉဝႆႉ။ တႄႇဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး – ၼွင်ပိင် ႁူဝ် ၵိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီး SSPP လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထႅဝ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယႆသေ မုင်ႈၸူးတၢင်း သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄးသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းယိုင်ႈၶႅၼ်းလႆႈယူႇၵပ်ႉၵိၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢႆး ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းၵဝ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထေႃႈ၊ ၵႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းပွတ်းတၢင်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉသေ သိုၵ်း TNLA တႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၵူတ်ႇ ထတ်းတႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၺ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လုၵ်ႉဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မုင်ႈၸူးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 3 တပ်ႉၵွင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း