Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

Must read

ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းၸႂ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပဵၼ် 200 တီႈ။

တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၸူဝ်းတဵင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈဝႃႈ – တေႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉယႂ်ႇ 200 တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ တေႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ႇႁိမ်းၽြႃးၵွင်းမူးၶမ်းသူၺ်ႇတၵူင်ႇၼၼ်ႉ 10 ဢၼ်၊ တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်း မဵဝ်ႉတေႃႇၶၢၼ်းမသမ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တေႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဝဵင်းဢၼ်ဢၼ် တေမီး 43 ဢၼ်လႄႈ ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တင်းမူတ်း တေမီး 176 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ၼႂ်းပီၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႅၵ်ႇၼၼ်ႈ တူဝ်ႈမိူင်း ယူႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ 200 ဢၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႄႉ ၵုမ်ႇလႆႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်ၸွမ်း ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ၊ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇသူၼ် ၸႂ်လွင်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉၶၢဝ်းလိူၼ်ႁႃႈၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ဝၢင်းမၢၵ်ႇ ၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် ၶႂ်ႈမီးၵူႈဝၼ်း။

ပီၵၢႆၵေႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၶိၼ်ႁဵတ်းႁၢင်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႇၼႄ လုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢမ်ႇမႃးလႄႇမႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၸွမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသမ်ႉပေႃးငႅဝ်လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈၶၢၼ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၼႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးၼႄ ဢဵၼ်ႁႅင်း မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼႄၼႃႈၼႄတႃ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း