Monday, May 20, 2024

ၸဝ်ႈသူၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လူၺ်ႈၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း  

Must read

ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လူတ်းယွမ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 17,000 ပျႃးၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ။

ပီ 2024 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ၶၢင်း ယွၼ်ႉၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ် 1 ထူင်လႂ် 17,000 ပျႃး ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး 1 ထူင်လႂ် 24,000 – 25,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ 1 ထူင် 17,000 ပျႃး 1 ထူင်လႂ်မီး 30 ၸွႆႉ 7 ၶၼ်ပၢႆ 5 ၵျၢပ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ 24,000 ပျႃး။ ၶၼ်မၼ်းၼႆႉ ပီပူၼ်ႉတင်းပီၼႆႉ ၵႂႃႇၵၼ်မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇၼမ်ထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႃႇသူင်ႇၶၢႆၸူး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တၢင်းၵေးသီးၼႆႉသမ်ႉ တေတၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆ တၢင်းၵဵင်းတုင် – မိူင်းလႃး – ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ် ယွၼ်ႉလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႇ ၸူးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ – ၶွၼ်ႇတူၼ်ႈ၊ ၶွၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၶွၼ်ႇတၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶွၼ်ႇၵႃႉၶၢႆလႄႈ ၶွၼ်ႇတၢင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၶွၼ်ႇတၢင်ႇၼႆႉ ၶဝ်တေၵဵပ်းၸွမ်းၵႃး ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၶဝ်တေဢဝ်ၵႃႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၸဝ်ႈသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်းသိုၵ်းၶဝ် 1 ပွၵ်ႉလႂ် 1 ဢိူင်ႇလႂ် 1 ၵေႃႉ။  

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၽိူဝ်ႇလိူဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတုၵ်ႉ ၶၵိၼ်းႁႅင်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၶဝ် ၵဵပ်းငိုၼ်းထႅင်ႈ 1 ႁိူၼ်းလႂ် 50,000 ပျႃး တႃႇၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ 1 ပွၵ်ႉလႂ် 1 ဢိူင်ႇလႂ် 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 42 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈဝႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပွၵ်ႉဝႃႈၸိုင် တေမီး 11 ပွၵ်ႉ ပႃးမိူင်းၼွင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢိူင်ႇသမ်ႉ တေမီး 31 ဢိူင်ႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်း RCSS လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇၵေႃႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လူတ်းယွမ်းႁႅင်း 1 ၸွႆႈလႂ် 800 ပျႃးပၢႆ ၵူၺ်းလႄႈ တိုၵ်းသုမ်းတိုၼ်းလၢင်းဝႆႉယူႇ သင်ဝႃႈ 1 ၸွႆႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1,400 ပျႃးတႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈၶၢႆ – ၸဝ်ႈသူၼ်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း