Thursday, May 23, 2024

ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16

Must read

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) လႆႈႁပ်ႈသူးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ။

ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး (ရၢင်းဝလ်း) ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈ သူးရၢင်းဝလ်းၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ထိုင်ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဢၼ် ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉသူးၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉတႄႉ ယိၼ်းၸူမ်းတီႈဢၼ်မီးလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉယူႇဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႄႉတႄႉ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ၼႆႉ ပဵၼ်သူးဢၼ် ၸဝ်ႈဢိင်းငႄး သႃးၵျိၼ်း (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်ၼၼ်ႉ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်။ သူးၼႆႉပၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2008 ယုၵ်ႉ ယွင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈ လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ပႅင်းမႅပ်ႇႁၵ်ႉသႃသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵိုင်ႇလႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းသူးရၢင်းဝလ်း 4,000 တေႃႊလႃႊ(USD)။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2008 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း၊ ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင် ၽၼ်း၊ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင်၊ 2011 မေႃယႃ ၸၢႆးပေႇတႃႉ၊ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်၊ 2014 မေႃယႃၼၢင်းလႃႈ၊ 2015 ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်၊ 2016 ၸၢႆးသူႉ၊ 2017 ၸၢႆးသီ ၶိူဝ်း (သဵင်ႈ)၊ 2018 ၸၢႆး ၵွၼ်းသႅင်၊ 2019 ၸဝ်ႈ ၶူးမိင်ႇတၵ၊ 2020 ၶူးသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း၊ 2021 သမ်ႉ ယူႇ တီႈ ၶွမ်ႊပတီႊဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးလႄႈ ပဵၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ (ၵမ်ႈၼမ် လိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း) ၊ 2022 ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလလႄႈ ပီ 2023 ၼႆႉသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း 16 ၵေႃႉၼႆႉ တႃႇ 6 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 7 ၵေႃႉလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း