Thursday, May 23, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊလႄႈမၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ  7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 28 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်  လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၽေး ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းသေ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 11 ၵေႃႉ  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉၼႆႉ  ပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆလႄႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 13 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းမႃးမၢၵ်ႇဢၼ် ပႆႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ မႃးလဵၼ်ႈလႄႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူႉတၢႆ။ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ထိုင်တီႈလႆႈလူႉသုမ်း ပွတ်းတွၼ်ႈ တူဝ်ၶိင်းၶႅၼ်ၶႃသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 8 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) လၢတ်ႈဝႃႈ – ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလူဝ်ႇၽဵဝ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ပၼ်ဝႆးဝႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ဝဵင်းဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းလႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တႄႇၽဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ပၼ်ယူႇယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း