Wednesday, April 24, 2024

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ – တႃႈၵုင်ႈ တႄႇပၼ်ႇၵၢၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉ

Must read

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵိုတ်ႉယင်ႉမႃး ယွၼ့်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်ၼႆ့ ၶိုၼ်းတႄႇၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2024 ပူၼ့်မႃးၼႆ့ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ပၼ်ၶႂၢင့်ၶိုၼ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ တႄႇၶပ်ႉမၢႆသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၼႂ်း မိူင်း Mingalar Airline ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့ ၼိူဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈသိုဝ်ႇဝႃႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – တႃႈ ၵုင်ႈတႄႉ တႄႇၵႂႃႇမႃးမိၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 3 သႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင်ၼႆ့ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပၼ်ႇၵၢၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

မိူဝ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ပႆႇပဵၼ်ၼၼ့် သၢႆၵၢၼ်မိၼ်လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇမႃးတေႃႉသူင်ႇတင်း ဝဵင်းတႃႈ ၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ႁၢႆးႁူဝ်းလႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆ့။

ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇသေတႃႉၶူဝ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈ တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇလႄႈ ၶူဝ်ၸႄႈဢႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ တိုၵ့်ၵွႆဝႆ့လႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းပႆႇၸၢင်ႈ တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ပႆႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း