Monday, May 20, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး တၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇ 30 ပၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅၵ်ႊၾၢႆႊတႃႊ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ  တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 30 ပၢႆ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ်။

ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ့် ၶိူင်ႈ မိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝၢၼ်ႈတႃႇတႃႇ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈ 23 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 33 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ့်ပႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈတႃႇတႃႇၼႆႉ ယၢၼ်ဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မွၵ်ႈ 3 လၵ်း၊ မီးလင်ႁိူၼ်း 300 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,000 ပၢႆ၊ ယွၼ့်မၢၵ်ႇ လူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း မီးထႅင်းတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၵူၼ်းလူ့တၢႆၼၼ့် ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဝႆ့ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ႁဵတ်းပဝ့်မၢႆ ယိုဝ်းတိုၵ်းသႂ်ႇသေ ပဵၼ်လွင်ႈၶႃႈတၢႆ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမူၺ်ႉႁၢႆၼႆ – ၵူဝ်ႇၼေႇသၢၼ်းလုၼ်ႇ (ကိုနေဆန်းလွင်) တွပ်ႇဝႆ့တီႈသိုဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ။ တႄႇႁၢင်ပီ 2023 ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉ တၢႆ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း 200 ပၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 500 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – RFA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း