Tuesday, May 21, 2024

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇတဵင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်း

Must read

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ (သၢင်းၵျၢၼ်ႇ) တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉရူတ်ႉၵႃး ၼမ်ႁႅင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇလၢင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပီၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၼမ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇတဵင်း ႁိမ်းၶူဝ်မၢၵ်ႇလၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပီၼႆႉ ပေႃးႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလူင်ဢေႃႈ။ တေမီးၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် – မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး – ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး လဵၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆ ၵူၼ်းတီႈၵႆၶဝ်ဢမ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွမ်းလူင်းၼမ်။ ပေႃးဢဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (%) မၼ်းဝႃႈၸိုင် ပီၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းမွၵ်ႈ 40 % 50 % ၼႆႉၶႃႈယဝ်” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ပီၵၢႆ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 ၼႆႉ

“ဢၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်း တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵဵပ်း သိုၵ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ။ သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈတင်းႁိူၼ်းတင်းယေး ႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉ လူတ်းယွမ်းၼမ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 (မၢၼ်ႈပၢင်ႇ) သမ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉ ရူတ်ႉၵႃးၼမ် ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် လႆႈပၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ပၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၵဵပ်းၵႃႈဝႆႉၵႃး 1 လမ်း 3,000 ပျႃး။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ 1,000 ပျႃး တေႃႇဝၼ်း။ ၵူႈပီဢမ်ႇၵဵပ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႉၼႆလႄႈ ပွႆးသွၼ်း ၼမ်ႉပီၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၸိူင်ႉ ၼႆၵူၺ်း။ ၵူႈပီတႄႉ ၵူၼ်းတေၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ် ထိုင်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိတ်းမေႃး ဢဝ်မိတ်ႈလမ်းၽၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းတႆးၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပီၼႆႉ ဢမ်ႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီယဝ်ႉၶႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ တီႈမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ တီႈၼႆႉတႄႉ ယဵၼ်သီႇဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး RCSS ၼမ်သေ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ယဵၼ်သီႇဝႆႉ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း