Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ  

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆးလႄႈ ဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မႃးၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ် ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း (မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ) ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈ သူႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 550 ပၢႆ ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈတုမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် 4 ထူင် ၵႃႈၽၵ်းၼိုင်ႈတႃႇ 7 သႅၼ် 3 တႃႇ 21 သႅၼ်ပျႃး ဢၼ်ၼႆႉ တေႃႇဝၼ်း။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁုင်လဵင်ႉၵၼ် 18 ထူင်၊ ၵႃႈၽၵ်းၼိုင်ႈတႃႇ 14 သႅၼ် 3 တႃႇ 54 သႅၼ်ပျႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇဝၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၶၢဝ်း ယၢဝ်းလႄႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်သေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တီႈဝဵင်းဝတ်ႉၵၢင်မိူင်း မီးႁူဝ် ၵူၼ်း 300 ပၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆးသမ်ႉ 550 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵိုတ်းဝႆႉ 800 ပၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ ၵိုတ်းဝႆႉၼမ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းၼႆ တေလႆႈမႄႈယႃႉ တႄႇမႂ်ႇ(တႄႇသုၼ်) ၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး လင်မႂ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် တေဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်ၵႂႃႇႁဵတ်း”- ၸဝ်ႈၶူး သုၶမ်း (မွၵ်ႇသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆးၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင် ဢူၼ်၊ ၵျွင်းၶမ်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ မိူင်းလီလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵင်ႉလူ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသူႈတႆးၼႆႉသမ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:30 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ 10:30 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 3:00 မူင်း ၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း AA လႄႈ MNDAA ႁူမ်ႈၵၼ် လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း