Wednesday, April 24, 2024

ၶူဝ်ၼမ်ႉတဵင်း သိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ ဢၢၼ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ  

Must read

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်တႄႇႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉသေ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵေႃႇၵၢႆႇထႅင်ႈ တေဢၢၼ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢႆႇလဵၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဢၢၼ်းဝႆႉႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈၵေႃႇသဝ်ဝႆႉ မူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇ 80 % ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် မႃးၵေႃႇသဝ်မၼ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ပီ 2024 ၼႆႉ ၶဝ် တေၵၢႆႇလဵၵ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၼႆႉ ၵၢႆႇၸူးဝႆႉ တႃႇၵူၼ်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်းလႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းတဵင်း ပေႃးတေ ၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးငၢႆး။

“သင်ဝႃႈ ၶူဝ်ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႇၸိုင် လွင်ႈၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ် တႃႇတေႃႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် မိူၼ် ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်သူၼ် ဢၼ်တၢင်းဢွၵ်ႇတဵင်း တေတေႃႇမႃးတၢင်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ငႃး၊ ထူဝ်ႇ၊ ဢွႆႈ ၊ မွၵ်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးသၽႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႇယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ငၢႆႈလီလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသၢင်ႈပၼ်ၶူဝ်ၶၢမ်ႈတဵင်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ထိုင်မႃး ပီ 2022 ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸင်ႇသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်း 2,260 သႅၼ်ပျႃး တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉမႃးသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁပ်ႉမဝ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ မႃးႁဵတ်းသဝ်ၶူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်လူင် ၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ သၢင်ႈဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇတဵင်း ဢၼ် တေၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၶူဝ်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိုဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ သၢင်ႈဝႆႉ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 5 တီႈယဝ်ႉ တေပဵၼ်ၶူဝ်လူင် 3 တီႈလႄႈ ၶူဝ်မႆႉ 2 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်တႃႈ၊ ၶူဝ်ၵၢင်ဝဵင်း (ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ) ၼႆႉ၊ ၶူဝ်မႆႉဢုၼ်လဝ်း။ ၶူဝ်မႆႉသမ်ႉ ၶူဝ်ႁူၺ်ႈႁိူဝ်းလႄႈ ၶူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း