Wednesday, July 24, 2024

ၶၢဝ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် ပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၾႆး ၾႃႉမၢၼ်ႇ

Must read

ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်း လွင်ႈၾႆးၾႃႉ ဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် (ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 19 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးၾႃႉဢမ်ႇမႃးမၢၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ် ပွင်ႉၶၢင်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လူဝ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။

- Subscription -

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသိပ်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ – “မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2023 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ – ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ၸႅၵ်ႇပၼ်ၾႆးၾႃႉမႃး ဢမ်ႇပၼ်ၶၢတ်ႇ။ ပီၼႆႉတႄႉ ၾႆးၾႃႉလူဝ်ႇၸႂ်ႉတူၺ်းလိၵ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမႃးသေ သမ်ႉၸႅၵ်ႇပၼ် ၾႆးၸႂ်ႉယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတေႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2023 ၽွင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၽွင်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း။ လူဝ်ႇဢဝ်ၾႆးၾႃႉ မႃးၸႂ်ႉပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေဢိတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉသႅင်လႅတ်ႇ သူဝ်ႊလႃႊၼၼ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း