Thursday, May 23, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၶူဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁိမ်းပၢင်ႇပွႆး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ တႅၵ်ႇတီႈၶူဝ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ပၢင်ႇပွႆး ဢၼ်သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဢွၼ်ၸတ်းၼၼ်ႉ တေယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 200 ထတ်း/ ပေႇ ၼႆႉၵူၺ်း။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈပွႆး တိုၼ်ႇၵမ်ႉၼိုင်ႈဢေႃႈ။ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်မေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉၵတ်းတႅၵ်ႇၵူၺ်းၼႆဝႃႇ ပွႆးၵေႃႈ သိုပ်ႇၵိုၼ်း တေႃႇပေႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈႁူင်းသဝ်း လႃႉၵျေႃႇၼၼ်ႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၼ်ႇၵႃး လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၸၢဝ်းၶႄႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၼ်ႇၵႃး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇမၢၼ်ႇၵႃး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ တီႈပၢင်ႇပွႆး ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်းၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝၢႆးၶဝ်ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/12/2023 ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

“မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမဵဝ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈတႅၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းယင်းပႆႇႁူႉတီႈပွင်ႇ မၼ်းၶႃႈ။ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢွၼ်ၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင် ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းပႆႇၵိုင်ႇလီၸတ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈ မိူင်း ယင်းပႆႇၼိမ်သဝ်း။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 1027 ၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼမ်၊ ႁိူၼ်းယေး လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်း ႁဵတ်းပၼ်သင် ၼႆႉသမ်ႉ မႃးၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလူင် မႃးမူၼ်ႈ ပျေႃႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်း TNLA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ သိုၵ်းၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပႂ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပေႃးတဵမ်ဝႆႉ ၵူႈတီႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း