Wednesday, April 24, 2024

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်  

Must read

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (solar) သျွတ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တင်းလင်လႄႈ လူႉသုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။

ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၾႆးမႆႈ တီႈၵျွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းလူႉသုမ်း မွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်းလႄႈ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ ယွၼ်ႉငိုၼ်းႁႃယၢပ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇသျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇၼႆႉ လႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈၸလွပ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ တင်းမူတ်း သင်ၶၸဝ်ႈ15 တူၼ်။ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ သုၽေႃးထ ။ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇၶိုၼ်း ၼႆႉ ဢၢင်းဝႆႉၼႂ်းလိူၼ်ႁူၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းလႄႈ တုၵ်းသူၼ်း ထိုင်တၵ်ႉ ၵႃႇသတ်းထႃး တီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ဝႃႈၼႆ။  

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ဝတ်ႉၼႆႉ လႆႈပူၵ်းတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2003 ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း