Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵုၼ်ႁဵင် ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈပွႆးလၢမ်း တဵင်ႇသၢင်ႇလွင်း ပေႃးဢမ်ႇမီး။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 18 – 35 ပီ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 -35 ပီၼႆႉ ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ထိုင်မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး။ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉ တေမီးလုၵ်ႈလၢင်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢမ်/ တဵင်ႇသၢင်ႇလွင်း ပေႃးဢမ်ႇမီးဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၢႆႈ။ ဢၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 2 ဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇတေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လူင်းမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇတေၵဵပ်းသိုၵ်း ႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ လူင်းမႃးယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ တေၺႃးလၢႆၵေႃႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႆႉ တီႈႁဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ် ဢႃယု 24 ပီ တေႃႇထိုင် 35 ပီ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵိုင်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဝႆႉ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵေးသီးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်။ တီႈမိူင်းၼွင်သမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသႅၼ်ပျႃး တႃႇၸၢင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇတၢင်တႅၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း